„Abych řekl pravdu, tak mě osobně vyhovuje, že už se dá zase jezdit normálně. Vždycky jsem na tu jednosměrku zapomněl a musel jsem objíždět půl Hradce. To bylo vážně k vzteku," raduje se z konce částečné uzavírky Michal Pouzar z Jindřichova Hradce.

Výsledky několikatýdenního zkušebního provozu se nyní sumarizují a město z nich vyvodí závěry, podle kterých bude provoz v těchto ulicích řešen do budoucna.

„Vše nyní zpracovává odborná firma, která se na měření podílela. Důležitým měřítkem je průjezdnost míst, kam se doprava z tohoto úseku přesune. Již nyní je ale například jasné, že problematická je křižovatka u Žižkových kasáren. V současné podobě rozhodně nemůže být uzlovým bodem. To koneckonců kritizovali i někteří občané," vysvětlil starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka.

I když oficiální stanovisko dopravních odborníků nemá ještě radnice k dispozici, existuje už určitá zpětná vazba od občanů i organizací, jichž by se případné omezení dotklo.

„Kromě negativních ohlasů části motoristické veřejnosti, která většinou poukazovala právě na křižovatku u kasáren, máme i celou řadu jednoznačně kladných reakcí. Jednosměrku přivítali obyvatelé Vídeňské ulice, kde jsme nezaznamenali snad žádnou námitku. Stejně tak si pochvalovali i cyklisté a chodci, kterých tudy denně proudí stovky. Kladně ji hodnotí pracovníci hradecké záchranky, jimž toto opatření výrazně zkrátilo dojezdovou dobu do centra města," vypočítává Stanislav Mrvka.

I kdyby však testování skončilo jasným ano pro jednosměrku, nebude její uvedení do praxe záležitostí nejbližších měsíců.

„Jsme limitováni stavem ulice U Nemocnice, která je v dezolátním stavu. V příštím roce se bude rekonstruovat a teprve poté by se dalo uvažovat o zjednosměrnění Vídeňské ulice," konstatoval hradecký starosta.