V první - současné etapě prochází opravou úsek od kruhového objezdu u plaveckého bazénu po dům čp. 678, druhá etapa se dotkne části od zmíněného domu po křižovatku k Trojstředisku a třetí etapa bude rozdělena ještě na dvě části - v první se opraví komunikace od Trojstřediska až za křižovatku s ulicí Řečička v jednom směru a v poslední fázi druhý směr tohoto úseku.