„Roh domu musel být při rekonstrukci z důvodu památkové ochrany zachován, a proto se tehdy nedaly udělat izolace,“ vysvětlil situaci tajemník městského úřadu Karel Přibyl.

Zbudování drenáže a odvod vody do dešťové kanalizace by měl pomoci od vlhkosti zejména dvěma bytům na rohu, které se nacházejí zároveň v nejnižším místě.

Úprava má městskou pokladnu vyjít na zhruba sto tisíc korun.