Začala tím další etapa modernizace vodohospodářského majetku města. „Původní potrubí již bylo ve špatném stavu a po loňském zprovoznění nového vodojemu se tu začaly často objevovat poruchy,“ vysvětluje starosta Dačic Karel Macků s tím, že letošní úpravy se dotknou poloviny obce, ta druhá by měla přijít na řadu v blízké budoucnosti.

Nový vodovod zlepší bezproblémové dodávky pitné vody obyvatelům obce a umožní vodohospodářům zvýšit i její tlak v potrubí. Na rozdíl od minulých let, kdy se Lipolec potýkal se suchem a v letních měsících byl opakovaně kvůli nedostačujícímu podzemnímu zdroji vody odkázán na zásobování cisternami, by měli mít místní letos vody dost. Potíže vyřešil zbrusu nový věžový vodojem a přívodní řad napájený ze skupinového vodovodu Řečice. Výměna rozvodné vodovodní sítě na loňské investice navazuje.

Lipolečtí se ale nemusí bát žádných výrazných omezení. Dodávky vody přerušené nebudou, vodohospodáři jsou ale připraveni pro případ potřeby obratem přistavit cisternu s pitnou vodou.

„Pracovat se bude bezvýkopovou metodou, nové polyetylenové potrubí o průměru 90 milimetrů se protlačí pod povrchem, ale také pod silnicí či místním potokem. Zároveň také vyměníme potřebné armatury,“ přibližuje vedoucí provozní oblasti Východ společnosti ČEVAK Olga Štíchová. Celá stavba by měla být hotová v polovině července.