„Cena je od loňského roku dvousložková. Pevná složka za vodoměr zůstává stejná jako letos 365 korun za rok, u pohyblivé se navyšovalo jen o 1,66 korun oproti loňským 36,63 korun za kubík,“ vysvětlila pracovnice městského úřadu Jana Tetíková.

Navýšení schválili zastupitelé podle návrhu zástupců 1. JVS, která je správcem vodohospodářského majetku.