Vše se podařilo zrealizovat díky získaným dotacím ve výši 500 tisíc korun z havarijního programu ministerstva kultury, přičemž ještě 365 tisíc doplatilo město ze svého rozpočtu.

„Protože byla kašna v havarijním stavu, tak ji na jaře restaurátor Lukáš Hosnedl celou demontoval. Jednotlivé díly byly odvezeny k restaurování,“ vysvětlil referent třeboňského odboru rozvoje a investic Milan Jáchim.
Zrestaurované díly byly podle jeho slov navráceny na své původní místo v září, ale již na novou základovou desku. Několik chybějících dílů kašny muselo být nově vyrobeno.

Lidé procházející přes nádvoří na městský úřad, který zde sídlí, vídali složené díly kašny jako neúplné. „Menší defekty byly vyspraveny a doplněny kamennou drtí s pojivem kotvenou armaturou z měděných drátů,“ vysvětlil proměnu Milan Jáchim.

Kašna bude osvěžovat vodou nádvoří až od příštího jara. Nyní byla naplněna pouze proto, aby se vyzkoušela funkčnost nového rozvodu cirkulace vody a těsnost spojů jednotlivých dílů. Voda bude na zimu opět vypuštěna.