„Tato část vodovodní sítě byla již na hranici své životnosti a je nutné ji vyměnit. Na činnost vodohospodářů naváže překládka kabelů elektrické energie a veřejného osvětlení. To vše je součástí komplexní úpravy veřejného prostranství u kapličky, která dále zahrnuje opravy místních komunikací, rozšíření parkovacích míst, výstavbu chodníku, úpravu místa pro přecházení, obnovu dešťové kanalizace a vegetační úpravy,“ řekl starosta obce Filip Mencl.

Práce, jejichž součástí je i stavba další nové vodovodní přípojky, si vyžádaly pouze krátkou odstávku dodávek pitné vody v pondělí v dopoledních hodinách. Obyvatelům byla po celou dobu k dispozici cisterna. Při výměnách přípojek budou krátce bez vody již jen jednotlivé domácnosti. Všechny práce související s obnovou vodohospodářského majetku, jejichž investorem je Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr, by měly být hotovy v polovině tohoto týdne.

Hrad Helfštýn v sobotu 16. května 2020.
Hrad Helfštýn opět láká k výletům. Podívejte se, jak krásný je v květnu

Obnova vodohospodářského majetku je důležitá pro zajištění spolehlivých dodávek pitné vody.

„Například již zmiňované šoupě rozděluje vodovodní síť na kratší úseky a tím umožňuje rychlejší lokalizaci a odstranění případné poruchy. Navíc se tak sníží počet odběratelů, kteří by mohli být v důsledku poruchy bez dodávek pitné vody,“ vysvětlila Olga Štíchová, vedoucí provozní oblasti Východ ze společnosti ČEVAK.

Jitka Kramářová