Postup prací popsal vedoucí provozního střediska Dačicko Richard Kuba ze společnosti ČEVAK: "Nejprve jsme museli řízeně odvést pitnou vodu ze dvou komor o obsahu 2x650 metrů krychlových do spotřebiště. Poté jsme tlakovou vodou a dezinfekcí vyčistili stěny vodojemu od případných usazených nečistot."

Víte, že
Skupinový vodovod Landštejn zásobuje okolo 15 tisíc obyvatel Dačicka, Slavonicka a Novobystřicka pitnou vodou. Celková délka vodovodní sítě je 146 kilometrů. Na trase je dvanáct vodojemů a pět čerpacích stanic. 

Při této příležitosti vodohospodáři také vyměnili ovládací armatury a nainstalovali nerezové žebříky do akumulací. „V rámci celé akce jsme také namontovali novou elektroinstalaci, která byla již v havarijním stavu,“ doplňuje Richard Kuba.

Obyvatelé regionu tuto plánovanou odstávku vodojemu nepocítili. Zásobování pitnou vodou bylo zajištěné z vodojemu Slavonice, v Dačicích z vodojemů Jemnický a Kostelní Vydří.