Těleso vodojemu není ze strany lázní využíváno a po zvážení všech možných variant je pro provoz nevyužitelné. Do budoucna lze navíc předpokládat nutné sanační práce, protože už teď jsou zde poruchy stavebních konstrukcí. Za účelem zjištění rozsahu poruch stavebních konstrukcí a jejich celkového stavu, byl zadán statický posudek objektu vodojemu. Statik, jak uvedla tajemnice města Petra Jánská, doporučil demolici vodojemu.

„Společnost Slatinné lázně Třeboň se trvale a dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích ploch pro klienty lázeňského domu Aurora. Cílem záměru je využití volného prostoru pro parkoviště a tím rozšíření stávajících kapacit. Další možností využití takto uvolněné plochy je vybudování úschovny kol pro klienty lázní.” doplnil informaci starosta města PaedDr. Jan Váňa.