Obecní zastupitelstvo uzavřelo výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava vodovodního řadu v obci a schválila zhotovitele podle vypracované Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Z pěti oslovených firem byla vybrána Radouňská vodohospodářská společnost, která opravy provede za nejnižší nabídkovou částku 3 846 023 korun.

Petra Jouzová