Přikazuji ti, abys nosila jen šťastné a dobré zprávy! Takto popřál ve čvtrtek na třeboňském zámku herec v kostýmu Petra Voka nové poštovní známce, která zobrazuje jeho a Viléma z Rožmberka. Křtila se symbolicky v místě, kde Vok 6. listopadu 1611 zemřel – Česká pošta ji vydala právě k 400. výročí jeho úmrtí.

Známka zobrazuje poslední a nejznámější Rožmberky s erbem. Zejména Vok patří k slavným osobnostem, proslul jako mecenáš i tím, že obětoval finanční rezervy na vyplacení pasovských žoldnéřů, kteří v roce 1611 sužovali kraj.

„Když jsem byl osloven, tak jsem byl přímo nadšen, protože je to inspirující téma a doba císaře Rudolfa II. a těch dvou velmožů byl jeden z vrcholů českého státu a kultury. Chtěl jsem v těch dvou osobnostech vyjádřit velkolepost naší aristokracie: oba tito pánové byli renesanční bytosti a Petr Vok muž, který byl intelektuálně na výši, viz knihovna, kterou vybudoval,“ řekl malíř a grafik Oldřich Kulhánek, který zhotovil návrh známky a jenž je i autorem grafické podoby českých bankovek.

Rytinu Rožmberků provedl Miloš Ondráček, pošta k nim vydává i kaligraficky zdobenou obálku. Tiskový list obsahuje aršík se známkou o nominální hodnotě 49 korun, na trh jde v nákladu 70 tisíc kusů.

„Známek s rožmberskou tematikou vyšlo velice poskrovnu. Vysvětluji si to tím, že šlechta nebyla ve známkové tvorbě Československa vůbec žádným tématem, ačkoli celá řada šlechticů by si to zasloužila,“ uvedl Jan Galuška, ředitel Poštovního muzea.

Když pátral v historii, zjistil, že sídelní město Rožmberků Český Krumlov vyšlo na známce třikrát, poprvé v roce 1925. Nikdy se ale nedostalo na hrad Rožmberk ani Třeboň, byť jihočeské rybníky se na nich objevily v 60. letech.

Oldřich Kulhánek považuje Rožmberky za inspirativní i proto, že díky nim je zachovaná naše gotika. „V jižních Čechách nebyla rozbita jediná socha, protože Odlřich z Rožmberka sem nepustil bandy husitů,“ vysvětlil 71letý grafik, jehož známková tvorba se blíží k 35 kusům.

Odlehčit dílo třeba úsměvem na tvářích velmožů nechtěl. „Ty grotesky, ke kterým dnes máme blízko, jsou mi vzdálené. A veselé vokovské historky jsou sice půvabné, ale ten pán měl daleko hlubší ponor,“ dodal s tím, že problém byl vymyslet kompozici a nastudovat dobový materiál.

Šéf jihočeských památkářů Petr Pavelec připomněl, že Vok vášnivě sbíral umění a kuriozity. Jeho sbírku lze srovnávat s tou, kterou měl Rudolf II. „Kdyby k tomu mohlo dojít, tak by Vok rožmberskou známku možná s Rudolfem za něco vyměnil,“ zaspekuloval si na adresu 676. české poštovní známky.
.