Ve dnech 7. a 8. června čekají Českou republiku volby do Evropského parlamentu. Jindřichohradecký městský úřad v té souvislosti hledá zájemce o účast v okrskových volebních komisích ve volebních místnostech v Hradci a jeho místních částech. Odměna za členství je 1800 korun, v případě předsedů komisí je to 2200 korun.

Mluvčí úřadu Karolína Bartošková uvedla: „V souvislosti se členstvím v komisi je nutné zúčastnit se Ustavujícího zasedání okrskových volebních komisí 16. května v 15.15 hodin v kulturním domě Střelnice. Předsedové a místopředsedové komisí mají povinnost zúčastnit se také školení 24. května ve 13 hodin na Střelnici.“

Zájemci mohou vyplnit online formulář zde.

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu člena komise dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka ve výkonu volebního práva.

Více informací získáte u pracovníků městského úřadu - Lukáš Čapek (tel. 384 351 217) a Michal Bulant (tel. 384 351 213). (had)