O platnosti třeboňských výsledků voleb bude rozhodovat krajský soud příští středu.

Lázeňská Třeboň si na něj však musí počkat až do středy 10. listopadu, kdy bude zpochybnění voleb, o kterém psal Deník ve středu, objasněno.

„Soud nemohl návrh na zpochybnění voleb v Lodhéřově projednat, protože ten, kdo jej podal, nedoplnil ve stanovené dvoudenní lhůtě konkrétní důvody. Soud proto návrh odmítl bez věcného vyřízení,“ informovala předsedkyně senátu Marie Krybusová, která měla návrh na neplatnost voleb v Lodhéřově přidělený. Starosta Lodhéřova Jiří Dvořák se netají tím, že je rád.

„Připravujeme už ustanovující zastupitelstvo na 16. listopadu v 18 hodin v kulturním domě. Jsme rádi, že se potvrdilo, co jsme si mysleli a že nedošlo k velkému zdržení,“ dodal Jiří Dvořák.

Situace v Třeboni však zatím zůstává nejistá dál. Městem se však šíří fámy. „Slyšela jsem, že nás někdo pomlouvá, že jsme měli zmanipulovat volby v domě s pečovatelskou službou. Je to absolutní nesmysl. V Domě s pečovatelskou službou v Třeboni, ani v jedné ze tří budov, které tam jsou, nemáme ani jediného klienta. Pečují o ně pracovníci firmy Ledax. Tudíž není možné, abychom zvonili u bytů cizích lidí, protože tam nemá ani žádná z našich pracovnic žádnou osobu sobě blízkou,“ konstatovala ředitelka třeboňské Charity Lucie Bicková.

Více jasno kolem stížností na volby v Třeboni by mělo být už příští týden. „Veřejné jednání ohledně zpochybnění platnosti voleb v Třeboni je stanoveno na příští středu 10. listopadu v 9 hodin v jednací místnosti číslo 51 u Krajského soudu. Ve čtvrtek jsme před 15. hodinou obdrželi písemnosti od Městského úřadu v Třeboni. Jako svědky jsme vyzvali zapisovatele, předsedy a místopředsedy komisí ze dvou volebních obvodů, kde měla být volební propagace KDU–ČSL. Volební strana Nezávislých, jejíž zmocněnkyně návrh na přezkoumání platnosti voleb podala, navrhuje vyslechnout dva svědky, kteří, jak jsem zjistila, byli na jejich kandidátní listině,“ vysvětlila předsedkyně senátu Věra Balejová, která má přidělen třeboňský případ.