„Je to velká úleva, vrátilo se nám přibližně šest milionů, což je z třicetimilionového rozpočtu pro nás podstatná část," uvedl starosta Karel Dvořák. Na základě žádosti o prominutí tak bude z celkové částky vyměřených odvodů a penále ve výši 5 219 204 korun vráceno na účet města celkem 5 185 912 korun.

Pro Novovčelnické je vrácená částka velmi vítaným bonusem. Letošní rozpočet totiž sestavovali s tím, že penále je zaplaceno a vracet se nebude. Peníze se podle Karla Dvořáka budou hodit zejména v souvislosti s chystanou rekonstrukcí Riegerovy ulice.

„Při plánovaných investičních akcích jsme počítali se zapojením rezerv. Díky tomu, že nám tohle vrátili, z nich ale nebudeme muset čerpat tolik," pochvaluje si starosta.

Při rekonstrukci Riegerovy ulice počítá s částkou přibližně 15 milionů korun, přičemž v rozpočtu bylo vyčleněno jen deset milionů. „Díky vráceným prostředkům bychom ulici mohli udělat celou najednou," naznačil.

Město v současné době připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Petra Lejtnarová