Nabídky musí obsahovat doklad o oprávnění poskytovat zdravotní péči v příslušných oborech. Zájemci je mohou posílat nejpozději do 18. května. Vyhlášení výběrového řízení je značně komplikované a jeho výsledek ještě přímo zdravotní péči nezajistí, rozhoduje zdravotní pojišťovna.

„Podle zákona konání výběrového řízení může navrhnout zdravotní pojišťovna nebo zdravotnické zařízení oprávněné poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru. Výsledek výběrového řízení přitom však nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zda smlouva v daném oboru, s daným zařízení a na daném místě bude uzavřena, závisí pouze na zdravotní pojišťovně,“ informovala tisková mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje Kateřina Koželuhová.

Zda se k ambulantní péči v budoucnu přidají také další lůžková oddělení, zůstává otázkou.

„Jaká výběrová řízení budou v budoucnu vyhlášena, nevíme, krajský úřad je povinen vyhlásit je na základě žádosti zdravotní pojišťovny nebo zdravotnického zařízení oprávněného poskytovat zdravotní péči ve vyhlášeném oboru. Jejich počet ani druh oboru či místa provozování nemůže krajský úřad nijak ovlivnit. Krajský úřad nemá právo sám z vlastní vůle vyhlašovat výběrová řízení,“ vysvětlila dále Koželuhová.