Třeboňští radní už schválili smlouvu na úhradu jízdného na autobusové lince 340300, která je takzvanou místní dopravou, jíž provozuje společnost ČSAD Jindřichův Hradec.

„Na základě této smlouvy město Třeboň uhradí jízdné za cestující, kteří využívají spoje na území města Třeboně a jeho místních částí podle evidence, kterou povede dopravce na základě vydaných jízdenek a odpočtů z elektronického strojku,“ vysvětlil starosta Jiří Houdek.

Hrazení jízdného za bezplatnou přepravu cestujících na výše uvedené lince je již zahrnuté ve schváleném rozpočtu města pro letošní rok.
„Předpokládáme, že bude stát město ročně kolem 500 – 700 tisíc korun. Dopravce vždy bude předkládat faktury po měsících. Podle odhadů z minulých let, navýšila se přeprava za občany ročně v průměru kolem 40 procent. Samozřejmě se to liší podle ročního období, v létě jezdí lidí méně, ale v zimě je nárůst téměř sto procent,“ doplnil Jiří Houdek.

Autobusovými linkami se mohou podle něj přepravovat zdarma všichni obyvatelé, návštěvníci města a lázeňští hosté zdarma od místních částí Přeseka, Břilice, přes město a Kopeček po místní části Nová a Stará Hlína. Místní část Branná má jednu linku, která je jen pro ty, co nastupují v Branné a jedou do Třeboně.

„Celkem jezdí pouze v pracovní dny v rámci týdne 22 spojů, jedenáct jedním a jedenáct druhým směrem. Jsou rozdělené podle sudých a lichých dní, takže nejezdí každý den všech 22 spojů. Většinou jezdí dvě třetiny spojů dopoledne, aby se lidé dostali k lékařům nebo na nákupy a podobně, a jedna třetina odpoledne,“ upřesnil referent třeboňského silničního úřadu Václav Peroutka.
Jedná se zejména o spoje mezi 7. – 12. hodinou, které jsou určené výhradně pro klientelu Třeboně a místních částí. Některé z nich pak navazují na spoje do Českých Budějovic a Jindřichova Hradce.
Výjimkou je například spoj, kde autobus pokračuje z Branné dál ve směru na Kojákovice. Tam si ale cestující musí spoj z Branné do dalších zastávek zaplatit.

„Protože se jedná o provoz v rámci základní dopravní obslužnosti, kterou deset měsíců v roce zajišťuje kraj, doplácí město pouze za jízdenky cestujících. Stejný režim ale bude platit i v letních prázdninových měsících, kdy bude město hradit také náklady spojené s provozem autobusů, což je již dlouhodobě v režii města,“ uzavřel Václav Peroutka s tím, že podle minulých let odhaduje letní provoz v částce kolem 55 tisíc korun měsíčně.