Provoz výherních hracích přístrojů vymezuje zákon 202/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů o loteriích a jiných podobných hrách. Počty lze také regulovat městskou vyhláškou.

Vytěsnit výherní automaty do hospod ve dvou místních částech se podařilo v Třeboni.

„Nehovořme o zákazu. Městská vyhláška vymezila prostory, kde mohou být výherní automaty rozmístěny a centrum města mezi tyto lokality rozhodně nepatří. Proto v centru Třeboně nenajdete jedinou klasickou hernu. Jeden výherní automat je v místním kasinu, ale to se řídí jinými pravidly,“ uvedl vrchní strážník městské policie Vladimír Školka.

Mezi nejliberálnější patří Jindřichův Hradec. Od roku 2005 zde stoupl počet výherních automatů ze 141 v 25 hernách na současných 173 v 29 provozovnách. Do městské kasy pak v roce 2008 přibylo na poplatcích z jejich provozu přes osm milionů korun.

„Při provozu výherních hracích přístrojů se řídíme zákonem, který je vymezuje,“ řekl vedoucí živnostenského odboru městského úřadu v Jindřichově Hradci Jan Nořinský.

Podle jeho slov se před lety o městské vyhlášce také uvažovalo. „Nicméně možnosti obejít zákon a umístit automaty třeba do kasina nebo výherní automaty nahradit on–line terminály, které se řídí jinými předpisy, jsou značné a vyhláška by v konečném důsledku byla neefektivní. Spíše spoléháme, že se v určitých částech změní samotný zákon o loteriích,“ dodal Nořinský.

O městské vyhlášce uvažovali před časem i v Nové Bystřici. „Vyhláška však neprošla při hlasování. V současné době je ve čtyřech provozovnách umístěno 22 výherních automatů,“ upřesnila Iveta Mičunková ze správního odboru městského úřadu.

Názory občanů na povolování heren s výherními automaty se různí. Všichni se však shodují, že jejich umístění je v řadě případů přinejmenším sporné.

Strážníci kontrolují

„O herny se vůbec nezajímám, vlastně ani nevím, kde všude jsou. Nijak mi nevadí, ale v žádném případě by je však neměli povolovat v blízkosti škol,“ řekla Zdena Mošová z Jindřichova Hradce. To Jana Železná byla k výherním automatům v Jindřichově Hradci mnohem odměřenější.

„Herny nemají ve městě co dělat. Plno se jich nachází v blízkosti škol nebo při cestě, kudy děti do školy chodí. A že tam pustí i děti, jsem bohužel zažila na vlastní kůži,“ posteskla si Železná.

Podle vrchního strážníka Městské policie v Jindřichově Hradci Luboše Müllera se povolení hraní na výherních automatech mladistvým do 18 let hodnotí velmi přísně.

„Zatímco podávání alkoholu mladistvým se v určitých případech může řešit jako přestupek, povolení hraní na výherních přístrojích se automaticky hodnotí jako trestný čin,“ uvedl Müller. Zároveň zdůraznil, že i když v letošním roce nezjistili žádný nedostatek v této oblasti, kontrola heren patří mezi základní povinnosti městské policie.

Miroslav Cihelka