O krátký rozhovor jsme proto požádali velitele této jednotky Lubomíra Berana.

O jakou jednotku se vlastně jedná?
Na začátek bych chtěl zdůraznit, že se jedná o zřízení výjezdové jednotky. Sbor dobrovolných hasičů jako takový působí v Jindřichově Hradci již 137 let. Se vznikem profesionálního Hasičského záchranného sboru (HZS) v roce 1971 však význam dobrovolných hasičů ve městě trochu klesl. Například byla zrušena právě výjezdová jednotka. Nadále však každoročně zajišťujeme požární dozor na řadě kulturních a sportovních akcí, které ve městě probíhají.

Mohl byste přiblížit současnou situaci nově vzniklé výjezdovou jednotky?
V současnosti má náš sbor 29 členů, z toho je ve výjezdové jednotce 9 lidí. Ve všech případech se jedná o příslušníky profesionálního Hasičského záchranného sboru, kteří tak jsou připraveni zasáhnout i v době osobního volna. Pro začátek jsme postavili družstvo 1+3, které je schopno vyjet do 15 minut od nahlášení události. Pokud si to spočítáte, zjistíte, že vytíženost hasičů ve výjezdové jednotce je obrovská. Proto bychom potřebovali tuto jednotku rozšířit o další dobrovolníky. K dispozici máme prostory v areálu HZS. Z techniky máme požární cisternu T–148 CAS.

Existují nějaké požadavky na nové členy?
Do Sboru dobrovolných hasičů se může přihlásit opravdu každý, kdo má zájem pomáhat lidem například při živelných pohromách jako jsou požáry, povodně a podobně. Ne každý se musí automaticky stát členem výjezdové jednotky. Školení a odborný výcvik provádíme v rámci našeho SDH. Zde bych rád vyzdvihl úzkou spolupráci s profesionály z HZS. Můžeme tak využít jejich znalostí a zkušeností. Například máme přislíbený výcvik na chemickém polygonu v Českých Budějovicích, kde si členové výjezdové jednotky mohou vyzkoušet činnost s dýchacími přístroji či v nasazených ochranných oblecích.

Kde se mohou případní zájemci hlásit?
„Zájemci o členství v SDH se mohou hlásit na HZS, nejlépe pak přímo u mě. Na závěr bych chtěl všechny pozvat na prezentaci práce složek Integrovaného záchranného systému, která se uskuteční 18. dubna od 9 hodin v areálu HZS pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje, který také přislíbil účast. Součástí této prezentace bude i činnost příslušníků našeho Sboru dobrovolných hasičů.

Miroslav Cihelka