Hrozí masivní kácení stromů podél silnice II. třídy č. 134 mezi Jarošovem a Bednárečkem. Podle místních obyvatel je většina zdravě vypadajících stromů, na rozdíl od těch méně zdravých, označena podezřelými značkami. Proto upozornili jihočeskou Inspekci životního prostředí.

Podnět ke kácení vydala policie ČR. „Silnice se má rekonstruovat. Stromy podél ní rostou před příkopem a představují ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Jejich kořenový systém narušuje pozemní komunikaci,“ uvedl Petr Kašpar z dopravního inspektorátu jindřichohradecké policie.

Kácení by měla provést Správa údržby silnic a dálnic jako majitel komunikace. „Na podnět policie ČR jsme podali žádost o kácení a čekáme na povolení úřadů. Místní lidé jsou s tímto postupem nespokojeni a oznámili vše na inspekci,“ vysvětlila arboristka Kateřina Řepová. Společně s inspekcí a dendrologem pojedu na místo 10. října, kde proběhne šetření. Nejsem pro bezmyšlenkovité kácení stromů,“ dodala.