Podle  vedoucí útvaru marketingu a komunikace vodárenské společnosti ČEVAK Jitky Kramářové se zmíněnou výměnou hlavních uzávěrů vodovodní síť rozdělí na kratší úseky a tím se zlepší její ovladatelnost: „Právě proto, abychom nemuseli obyvatele Slavonic víckrát zatěžovat přerušením dodávek pitné vody, rozhodli jsme se zároveň s opravou vyměnit i ostatní hlavní vodovodní uzávěry."

„Rozčlenění vodovodní sítě na kratší úseky nám umožní rychlejší lokalizaci a odstranění případné poruchy. Stejně tak nám nová šoupata umožní uzavřít přívod vody při nutných plánovaných zásazích na síti," doplnil vedoucí provozního střediska Dačicko Richard Kuba.⋌ (nov)