Zpoždění mělo důvodné opodstatnění v tom, že část členů se podílela na rekonstrukci a rozšíření budov, a tak ani v kancelářích a učebnách doslova nezůstal kámen na kameni.

Stavební výkon letošního podzimu zastínil všechny sportovní i rekreačně letecké a parašutistické výsledky. Tak trochu vyzněly jinak než obvykle, i když se piloti svými nálety, výkony a svou instruktorskou činností nemají za co stydět.

Chod aeroklubu je velmi složitá činnost. V akci jsou parašutisté, piloti ultralehkého letectva, sportovní piloti a plachtaři. Všichni ke své činnosti potřebují většinou dost složitou techniku, kterou je třeba udržovat a obnovovat.

„Vyvstávají otázky rentability jednotlivých letadel. Je třeba sladit zájmy nejrůznějších skupin, finanční požadavky. Dále je zde jistá hospodářská činnost a dost složitá ekonomická stránka celého provozu. Zamysleme se nad rentabilitou motorového větroně Vivat, ale tak, abychom se zbytečně nepřipravovali o dobrá letadla,“ řekl vedoucí letového provozu Pavel Masař. Na podobná témata referovali i předseda aeroklubu Pavel Vránek a vedoucí jednotlivých odborů František Marek, Pavel Masař, Robert Vyhlídka a Jiří Dvořák.

I když letecká sezona neutichá po celý rok, hlavní činnost vypukne s příchodem jara. Zájemci o létání tak mají právě teď nejvyšší čas se přihlásit, protože zimní teoretické školení a pozemní příprava začíná v únoru.

Jaroslav Cempírek