Vedení města totiž do rozpočtu na letošní rok zařadilo finance na výrobu dvojice projektových dokumentací, které se týkají prostoru poblíž Švecových kolejí, jež provozuje Vysoká škola ekonomická v Praze. Konkrétně se jedná o prostranství ohraničené kolejemi, budovou Obchodní akademie T. G. Masaryka a jídelnou pro základní školu.

„V současné době máme studii, která říká, že by na místě dnešní parkovací plochy mohlo vzniknout dvoupatrové parkoviště. Obě patra by mezi sebou nebyla propojená – to spodní by se nalézalo na místě dnešních plechových garáží poblíž vysokoškolských kolejí, horní část by pak byla obsluhovaná ze sousední Husovy ulice,“ popisuje hradecký radní pro rozvoj a dopravu Bohumil Komínek.

Zmínil také druhý, související projekt. „Máme připravené peníze také na projektovou dokumentaci, která by řešila nové sportoviště, potažmo tělocvičnu, mezi obchodní akademií a školní jídelnou. Sportoviště by sloužilo zejména k využití žákům druhé základní školy. Plánované parkoviště připravujeme v návaznosti právě na sportoviště,“ vysvětluje Bohumil Komínek.