Tak zní výsledek z kontrolního dne stavby, kterého se ve středu zúčastnili kromě jiných představitelé města, jednatelé zmíněné projekční firmy a zástupce ze Stavebního úřadu v Třeboni. Kontrolní den tak potvrdil připomínky některých lidí, týkajících se zejména nerovných chodníků a nájezdů u přechodů pro chodce. Jan Kamiš z Českých Velenic se například podivil nad tím, že opravená ulice je o dost níže než ta původní. „To může být problém zmiňovaného sklonu chodníku,“ řekl Kamiš.

„Již na začátku rekonstrukce jsem řekl, že jsem si vědom nejrůznějších úskalí, které tuto rozsáhlou akci budou provázet, a že je velice důležité, aby se k ní vyjádřili i občané,“ uvedl starosta města Jaromír Slíva. Dodal, že právě jejich připomínky, ale i poznatky vlastní kontrolní činnosti, na nedostatky, které nyní kontrolní den odhalil, ukazovaly již dříve.

„Z tohoto důvodu jsem čekal na výsledky kontrolního dne, které naše podezření nejen potvrdily, ale zároveň jsme se domluvili na jejich řešení, ke kterému se projekční firma postavila velmi vstřícně,“ doplnil starosta.

Jak dále zdůraznil, všechny nedostatky musí být odstraněny ještě v době stavebních prací. „Pokud by k nápravě nedošlo do konce rekonstrukce, plánované na začátek prosince, celou stavbu bych jako zástupce města nepřevzal,“ potvrdil Slíva.

Přestože je rekonstrukce v centru města stále braná jako staveniště, určité úseky mohou užívat obyvatelé již nyní.

To, že stavba není ještě dokončená, vysvětluje i mnohdy lidmi kritizované neoznačené přechody pro chodce či absence dopravních značek.

První opatření

„Stavba se týká nejfrekventovanější části města a hermeticky ji uzavřít, s ohledem na občany, není možné. V každém případě na připomínky reagujeme a že se jedná o staveniště zvýrazníme ještě doplňkovými cedulemi a přechody pro chodce alespoň provizorně označíme,“ uzavřel Slíva.