Volnočasové vyžití nejen pro studenty a zaměstnance fakult, ale též děti z mateřské školy VŠTE, přinese nová odpočinková zóna přímo v areálu univerzity. Vznikla na dosud nevyužívané asfaltové ploše a celkové rekultivaci převyšující 4 milióny korun pomohla i finanční podpora 630 tisíc korun od Nadace ČEZ.

Asfaltová plocha byla dříve využívána pro míčové hry, její stav však pro daný účel už nevyhovoval. „V roce 2018 došlo k přestavění části tohoto prostoru na Oranžové hřiště, rovněž s pomocí Nadace ČEZ. Zbývající plochu o výměře 640 metrů čtverečních jsme nechali zrekultivovat a osadit zelení se záměrem vytvořit klidový parčík. Sloužit bude k relaxaci, samostudiu a k volnočasovým aktivitám studentů. Trávit čas zde mohou samozřejmě také zaměstnanci a děti z mateřské školky VŠTE,“ uvedl rektor školy Martin Vochozka.

Součástí prostor je i altán s ohništěm pro grilování, dřevěné podium může posloužit pro výstavu studentských prací nebo pořádání různých akcí. „Místo je velmi zajímavé. Podobné odpočinkové zóny jsou důležitou součástí vysokoškolských komplexů. Studium není jen o sezení v lavicích, ale je o to celkové atmosféře a i přípravě, kterou můžou studenti za dobrého počasí vést třeba i v tomto prostoru,“ řekl František Lust, člen správní rady Nadace ČEZ.

Grantový program Podpora regionů byl prvním, se kterým zahájila Nadace ČEZ v roce 2003 svou činnost. Je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Nadace ČEZ v letošním roce přijímá žádosti od 6. ledna do 31. prosince.