Rada města Dačice schválila přidělení veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti multifunkční haly.

Studie řekne víc
Jak informoval starosta Dačic Karel Macků, v rámci výběrového řízení byli osloveni čtyři uchazeči, z nichž nabídku předložili pouze dva.
„Zakázka na vypracování studie proveditelnosti multifunkční haly byla přidělena společnosti AS PROJECT CZ z Pelhřimova, která splnila všechny stanovené podmínky a předložila nejnižší cenovou nabídku ve výši 79 580 korun bez DPH," uvedl Karel Macků.
Upřesnil, že předmětem studie proveditelnosti je novostavba multifunkční haly o rozměrech herní plochy 20 x 40 metrů s potřebnými výběhy a hledištěm.

Hala by podle slov starosty měla jako celek splňovat požadavky na organizaci a pořádání soutěží na nejvyšší ligové úrovni pro florbal, futsal a házenou.

„Díky studii se dozvíme, kde by byla nejvhodnější lokalita pro umístění haly. Studie také navrhne objemové a provozně dispoziční řešení a kromě dalšího nám odhadne investiční i budoucí provozní náklady, což nám umožní zodpovědně rozhodnout o případné realizaci haly," doplnil starosta.

Otázka odpovídající sportovní haly se táhne již asi čtyři roky a vygradovala v roce 2013 peticí sportovců. Následovala šňůra jednání s hledáním řešení. Figuroval zde i návrh na opravu sportovní haly u TRW-DAS, která však také neodpovídá parametrům a je ve vlastnictví kraje.

Bod nula
Předseda dačického florbalového oddílu Pavel Gellner je se současným vývojem spokojený. „Studie proveditelnosti je bod nula, bez kterého se události okolo výstavby haly nedají do pohybu. Je to první krok, splnění první podmínky, ale už se i hovoří o tom, že by se do konce roku mohl zadat projekt," kvituje události Pavel Gellner.

Dalším krokem by podle jeho slov mělo být hledání vhodné dotace pro výstavbu haly. „Na městském úřadu s novým vedením radnice vznikl i nový odbor dotací a investic, který by se měl o tyto záležitosti starat. Pro nás to rozhodně vypadá lépe," shrnul Pavel Gellner.
Vyzdvihuje i skutečnost, že zastupitelé, jak již Jindřichohradecký deník informoval, odsouhlasili zvýšení příspěvků města do sportu, kdy na každé dítě letos sportovní oddíly dostanou místo 1800 korun dva tisíce.
Jenom samotný florbal má v Dačicích přes 120 členů, z toho stovka je dětí všech kategorií až po dorost. „I když již neděláme nábory, tak zájem z řad mládeže je stále."
U Dyje působí i futsalisté, kteří hrají hned několik dlouhodobých soutěží a turnajů.