„V současnosti se zdí první nadzemní podlaží, ale práce se přerušily kvůli počasí,“ potvrdil včera Karel Tejčka z odboru rozvoje městského úřadu.

Výstavba školky patří spolu s opravou a přístavbou plaveckého bazénu a rekonstrukcí Štítného ulice mezi největší investiční akce, které bude letos město realizovat.

Přijde na 37 milionů korun, přičemž více než 90 procent zaplatí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II – Jihozápad.

„Už se těším, až bude školka stát. Alespoň nebudeme muset jezdit přes celé město,“ míní maminka čtyřletého syna Jitka Jankovcová. Ona i další rodiče ze sídliště a blízkého okolí by se měli dočkat nového dětského zařízení s kapacitou devadesáti míst ještě letos.

Zcela se však práce nezastavily. Včera dělníci sdružení místních společností Jindřichohradecká stavební a Kostka JH pokračovali na přípravě stropů, zdili příčky a podobně, a to v první části budovy. Z druhé části prozatím stojí jen obvodové zdivo a prostor pokryla vrstva sněhu.

Budova, kterou projektoval místní Atelier G+G, má být dvoupodlažní, funkčně rozdělená na čtyři celky. První bude tvořit jídelna, kuchyně s umývárnou, sklady a sociální zařízení. Druhý až čtvrtý celek budou tvořit jednotlivá oddělení tříd mateřské školy se samostatnými bezbariérovými vstupy. Každé oddělení se bude skládat z herny, ložnice a sociálního zařízení. Součástí objektu mateřské školy také bude hřiště s krytými pískovišti a hracími prvky, které má vzniknout směrem ke hvězdárně.

„Školka nám nevadí, protože ta večer nebude svítit. Alespoň odstíní Penny market a benzínku,“ uvedla vedoucí hvězdárny Jana Jirků s tím, že pozorovací podmínky bezprostřední blízkostí objektu školky neutrpí.