Složitost a nákladnost řešení odsouvá řešení dopravní situace do pozadí.

Hodně diskutovaným řešením je i výstavba silničního obchvatu. Většina oslovených občanů by jeho výstavbu uvítala. Zanesen je i v územním plánu města.

To, že by jeho výstavba ulevila centru města, připouští i představitelé města. Má to však svá úskalí. „Dačice jsou vlastně v údolí, takže by tu muselo vyrůst přemostění. A právě tento úsek by si vyžádal obrovské investice,“ vysvětlil místostarosta města Pavel Habr.

A právě kvůli financím je začátek stavby zatím v nedohlednu. Projekt je sice zařazen do takzvané Bílé knihy Jihočeského kraje, kde jsou uvedeny priority v dopravě, ale jeho důležitost vzhledem ke složitosti řešení klesá.

Obchvat by musel vést blízko města tak, aby dodavatelé dvou hlavních podniků TRW – DAS a Centropenu nemuseli jezdit přes město, ale zároveň si také příliš nezajeli.

Navíc má vedení radnice za to, že je liché si myslet, že by do centra auta nejezdila. Dačice jsou totiž ve většině případů cílem dopravců i lidí z okolí.

Zatím se tedy město věnuje realizaci oprav stávajících silnic. Vloni na podzim skončila oprava Krajířovy ulice a ulice 9. května, tedy hlavního tahu na Telč. Po stavbě za zhruba 35,7 milionu korun volali obyvatelé Dačic dlouho. Podobná rekonstrukce čeká v budoucnu Kapetovu ulici. „Opět by šlo o spolupráci s Jihočeským krajem. To znamená, že kraj by opravil komunikaci a město všechny sítě,“ říká Habr. V dohledné době by se mohla začít připravovat potřebná dokumentace.

Zejména řidiče nákladních aut také trápí křižovatka ulic Jemnická a Berky z Dubé, kde se nemohou vytočit. I tady se uvažuje o úpravě.