Účastníci se na workshopu seznámí s historií drátenictví a pod vedením mistra Ladislava Fapšo si vyrobí zdobený domácí věšák. Přihlásit se lze na e-mailu skorepovaeva@mjh.cz nebo na telefonním čísle 602 244 100. Cena workshopu je padesát korun.

Workshop navazuje na výstavu Drátenictví včera a dnes, která je instalována ve výstavní síni „V jezuitském semináři“ na Balbínově náměstí a je přístupná do 13. října. Úvodní část výstavy nabízí nejtypičtější drátenické výrobky, navazuje úsek s předměty z domácího prostředí a následně z dílenské výroby. Prezentovány zde jsou téměř všechny drátenické techniky. Součástí výstavy je také zachycení drátenictví na území dnešní České republiky i současného drátenictví na Slovensku, kterému se věnuje mistr Ladislav Fapšo původem z Považskej Bystrice. V jeho díle je možné spatřit důsledné dodržování starých drátenických technik s původní tradicí.

Eva Skořepová