Jak zmínil zástupce ředitelky Jan Kocar, pořadatelé si v letošním roce kladli za cíl upozornit na význam lesa jako součásti našeho kraje a domova stovek druhů rostlin a živočichů a jako zdroje poučení a inspirace začínajících i pokročilých výtvarníků, fotografů, hudebníků, literátů a ostatních umělců. Letošního 7. ročníku se s výtvarnými pracemi zúčastnily desítky dětí a studentů jihočeských škol. Jejich práce byly nejprve ohodnoceny v místních pobočkách knihoven a ty nejlepší postoupily do kola krajského. "Z naší školy se do nejvyššího kola této soutěže probojovalo několik výtvarných děl a ve finále obdržely dvě žákyně ze třídy 8.A ocenění mezi třemi nejlepšími," vyzdvihl. Jana Záhorová získala 1. místo s nádhernou fantazijní malbou vlků a místo 3. obsadila Karolína Běhounková se ztvárněním večerního lesa. "Oběma začínajícím umělkyním blahopřejeme!" gratuloval zástupce.