Jak včera informovala ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová, vařit se zde nebude až do vyřešení celého případu.

„Činnost tohoto tábora byla okamžitě ukončena. Zatím pracujeme se suspektní diagnózou stafylokoková enterotoxikóza. Zajistili jsme odběry biologického materiálu a vzorků jídla, šetření stále probíhá. Na případu spolupracujeme i s krajskou veterinární správou. Provozovnu, která jídlo připravovala, jsme do potvrzení výsledků šetření okamžitě uzavřeli a nařídili jsme provedení protiepidemických opatření," uvedla.

Provozovatel vývařovny, která jídlo na příměstský tábor dodala, Jiří Petrů, je z celé situace zoufalý. „Závady technického charakteru, které vyplynuly z kontroly, jsme již všechny odstranili. Mysleli jsme, že začátkem týdne začneme opět vařit, ale prý to není možné. Podle mého názoru to čekání na výsledky trvá velice dlouho, přitom jsme nabídli i to, že sestavíme kompletně jiný pracovní tým, aby se eliminovala možnost, že původcem infekce je někdo z našich zaměstnanců," říká Jiří Petrů a dodává, že delší odstávka by mohla být pro provozovnu, kde se denně vaří na pět stovek obědů, likvidační.

„Bombardují nás podniky, pro jejichž zaměstnance jsme vařili, a které teď mají potíže jim zajistit obědy. Tolik jídel samozřejmě jen tak na honem nikdo neuvaří. Navíc musíme likvidovat nakoupené zásoby, kterým prochází spotřební lhůta," stýská si provozovatel plavské vývařovny Jiří Petrů.

Případ hromadné otravy z jídla minulý týden prověřil připravenost personálu jindřichohradecké nemocnice. Ten musel v jediném okamžiku přijmout téměř čtyři desítky pacientů, přičemž se osvědčil zejména nedávno vybudovaný urgentní příjem.

Příměstský tábor pořádala Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka. Ředitel základní umělecké školy Vojtěch Maděryč včera sdělil, že podle informací, které má k dispozici, jsou již všechny děti i učitelé, kteří nákazu prodělali, v pořádku.

„Pokud vím, tak obtíže už nikdo z nich nemá a všichni to zdárně překonali," konstatoval ředitel školy Vojtěch Maděryč.

elkem 36 405 dětí na zotavovacích akcích a další minimálně dvě tisícovky turistů, skautů a vodáků na ohlášených jiných podobných akcích se o těchto prázdninách rekreují v Jihočeském kraji. Organizátoři zotavovacích akcí letos pořádají celkem 246 táborů se 478 běhy.

V případě takzvaných jiných podobných akcí, kdy organizátoři nemají povinnost informovat krajskou hygienickou stanici o konání akce, zatím hygienici zjistili pořádání 50 táborů s téměř dvěma tisíci dětmi, skutečné číslo těchto menších akcí bude reálně ještě vyšší.

„Za první čtyři týdny prázdnin jsme realizovali celkem šedesát tři kontrol zotavovacích akcí, to jsou více než tři čtvrtiny z celkového počtu, daného plánem kontrolní činnosti. Zkontrolovali jsme i třináct jiných podobných akcí, tedy akcí menšího rozsahu, například vodáckých nebo putovních táborů, a další čtyři samostatná stravovací zařízení, poskytující služby v rámci zotavovacích akcí," říká ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Jihočeští hygienici v tomto období zjistili nedostatky celkem v jedenácti případech. V sedmi případech šlo o závady zjištěné na zotavovacích akcích ve skladování potravin, v ubytování dětí, ve zdravotní dokumentaci či zdravotním zabezpečení akce. Další závady byly zjištěny v jednom případě na jiné podobné akci (závada ve zdravotní dokumentaci) a ve třech případech v externích stravovacích službách.

„Zatím jsme, na rozdíl od předchozích sezón, v dosavadním průběhu prázdnin nezjistili závady tak významného charakteru, aby bylo nutné ukládat pokuty. Jednalo se o dílčí nedostatky, které byli organizátoři zotavovacích akcí schopni odstranit ve stanoveném termínu," uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Jihočeští hygienici dosud řešili i šest podnětů, týkajících se převážně hygienické úrovně a ubytovacích podmínek v ubytovacích zařízeních. „Na tyto podněty veřejnosti reagujeme okamžitě, je-li to možné, již ten samý den, kdy je obdržíme. Žádný z podnětů jsme ale neshledali jako oprávněný," doplňuje Kvetoslava Kotrbová.