Po více než pěti letech od vydání nového územního plánu města se radnice konečně přiblížila ke schválení první jeho změny.

Předchozí zastupitelstvo se návrhem první změny dokumentu zabývalo už loni v květnu, nakonec ale nepřijalo žádné usnesení. Podle místostarosty Radima Staňka byl vzhledem k této skutečnosti a také vzhledem k výrazným povolebním personálním změnám na radnici návrh aktualizován a budou se jím zabývat nynější zastupitelé na svém jednání tuto středu od 16 hodin v sále KD Střelnice.

„Po schválení zastupitelstvem poslouží návrh jako podklad pro zpracovatele změny. Po vytvoření bude návrh zveřejněn a představen lidem na veřejném projednání,“ upřesnil místostarosta. Obyvatelé budou mít další šanci návrh připomínkovat a námitkovat.

Trojice příloh coby podkladů ke zpracování návrhu změny plánu je po domluvě veřejně k nahlédnutí na odboru výstavby a územního plánování na úřadě v Janderově ulici.