V souvislosti s umístěním nového pomníku plukovníka Josefa Jiřího Švece do parčíku před vjezdem do areálu kolejí plánuje hradecké radnice celkové úpravy prostranství mezi kolejním parkovištěm a budovou Základní umělecké školy Vítězslava Nováka.

„Návrh celkové úpravy prostoru zahrnuje například snížení plochy parčíku s pomníkem, rozšíření chodníku, úpravu odbočení pro zásobování školní jídelny i zamezení nepovoleného parkování v těchto místech,“ popsala mluvčí radnice Karolína Průšová.

U rohu budovy umělecké školy by potom při úpravách měl vzniknout dostatečný prostor pro zřízení běžného chodníku, který v místě nyní citelně chybí. Odhalení Švecova pomníku by se mělo konat kolem výročí republiky.

Původní pomník je dílem sochaře O. Birmy, který pod plukovníkem sloužil v legiích, byl odhalen 2. srpna 1925.
Socha plukovníka nahradí pomník Smetany