„Jednoduše řečeno, tento plán popisuje aktivity nutné k tomu, aby zůstala zachována nabídka sociálních služeb a aby byly doplněny služby chybějící,“ popsala dokument místostarostka Magda Blížilová.

Plán hovoří například o zřízení K-Centra, kontaktního místa pod hlavičkou strakonické organizace Prevent 99, určeného zejména pro drogově závislé, se kterými nyní na území města pracují terénní pracovníci.

„Druhá priorita je podle plánu noclehárna pro ženy. V současnosti máme ve městě noclehárnu pouze pro muže, kterou provozuje místní charita. U ženské se počítá se třemi nebo čtyřmi lůžky,“ doplnila místostarostka.

V obou plánech musí město podpořit krajský úřad.