Souhlas s případnou výstavbou komunitního domu pro seniory v Pravdově ulici, poblíž tiskárny, udělili hradečtí radní společnosti BYDLENÍ PRAVDOVA.

„Rada města požaduje v případě výstavby dodržet podmínky opatření dle akustických posudků a přijmutí příslušných opatření k zajištění ochrany budoucích nájemníků před hlukem,“ uvedla mluvčí radnice Karolína Průšová.