Vaši tvář mám již od dětství spojenou s místní knihovnou, proto jsem se Vás taky rozhodla oslovit. Od kdy v Jindřichově Hradci žijete a jak jste se sem dostala?
Pocházím z Karlových Varů. Do Jindřichova Hradce jsem přišla v roce 1983. Můj muž si zde tehdy našel práci a my jsme ho jako rodina následovali.

Jak jste se dostala ke své profesi knihovnice?
Přes lásku k dětem. Měla jsem výbornou kmotru, která mne vhodně nasměrovala, takže jsem vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze. Od malička jsem samozřejmě ráda četla, profese je mi koníčkem. Dětská literatura patří navíc dodnes k mým oblíbeným knihám.

Všeobecně se dnes soudí, že děti málo čtou, myslíte si to také? Jaké knihy dnešní děti nejčastěji vyhledávají?
Podíl malých čtenářů v populaci je stejný, pouze dětí se dnes rodí méně než v minulosti.
Co se týká výběru knih, jsou děti, které vyhledávají výhradně literaturu naučnou a pak jsou naopak děti, které by naučnou literaturu nevzaly do ruky a spíš sáhnou po beletrii, dívčí literatuře, hodně se čte sci-fi literatura. Dobré jsou i komiksy – pomáhají například dyslektikům, kteří se díky nim mohou přesunout k dalším knížkám.

Jak si myslíte, že lze děti motivovat, aby měly pěkný vztah ke knihám?
Tento vztah musí začít v rodině. Jestliže má někdo v rodině rád knihy, předává to i dětem. Pokud dítě samo nechce, je obtížné ho ke čtení motivovat. Samozřejmě i knihovna může tento vztah dále rozvíjet prostřednictvím různých akcí, besed, seznamováním dětí s jednotlivými autory zábavnou formou či ukázkou, co vše lze v knihách najít.

Vím, že v městské knihovně pořádáte velkou spoustu besed pro školy, můžete nám přiblížit, o co v nich jde? Jaký je o ně zájem a co školákům mají přinést?
Už když jsem nastoupila do knihovny v Jindřichově Hradci, fungovala zde kulturně výchovná činnost, to znamená spolupráce se školami. Pro školy se pořádá celá řada besed, které tvoří zábavný doplněk k výuce a odpovídají osnovám.
Školy na začátku školního roku obdrží nabídku programů a každý vyučující si může vybrat, co odpovídá jeho způsobu výuky. Poté následuje sestavení celoročního plánu, kdy školy si diktují termíny a témata jednotlivých besed na celý školní rok.
Musím konstatovat, že o besedy je velký zájem, ozývají se i školy mimohradecké, s pedagogy i školami jako takovými mám velmi dobrou spolupráci. Kromě základních škol se pořádají i akce pro mateřské školky, zde je cílem seznámení malých děti s knihovnou.
Základem besed je rozvíjení slovní zásoby, je to doplněk výuky. Knihovnicko-informativní výchova je zaměřena na orientaci v knihovně a rychlé vyhledávání informací v knihách. Máme i vánoční a velikonoční pořady, kde se děti seznamují s tradicemi a zvyky tohoto období. Dále jsou besedy specializované například na téma dobrodružná literatura, cestování po světě s Karlem Čapkem, putování vesmírem. Pro menší čtenáře je určeno téma „Jak se chodí za pohádkou do knihovny“, nebo cyklus klasická pohádka, moderní pohádka, bajka a pověst.
Besedy nejsou založeny jen na pasivním poslechu. Děti také hravou formou spolupracují s knihovnicí.
Školákům by besedy měly přinést poznání, že v knihovně je příjemná atmosféra a lze zde dobře relaxovat. Není nutné knihu vybrat a hned prchnout. Pro mnoho dětí se knihovna stává i místem setkávání s vrstevníky, naučí se ji využívat i jako možnost přístupu k internetu.
Právě co se týká besed, tak musím vzpomenout paní knihovnici Annu Brabcovou, která mne naučila spoustu důležitých věcí ohledně přípravy a vedení besed, a která mne i zpočátku vedla. Předala mi své zkušenosti, postřehy, poznatky. Proto ji také považuji za velkou osobnost v kultuře v Jindřichově Hradci a své dotazy bych příště chtěla směřovat právě jí.

Každý rok jste také organizovala takzvanou Noc s Andersenem. Můžete nám o této netradiční noční akci knihovny pro děti říct více?
Hans Christian Andersen je dánský pohádkář, jeho pohádky jsou spíše ponuré a možná pro mnohé děti nestravitelné. Nápad Nocí s Andersenem uvedly v život kolegyně v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti před deseti lety. První noc s Andersenem byla uspořádána k výročí spisovatelova narození. Nápad se velmi rychle ujal a každý rok se do projektu zapojovalo víc a víc knihoven. Dokonce se přidaly i knihovny z dalších zemí, jako je Polsko a Slovensko.
Tato noc se odehrává poslední pátek v měsíci březnu. Děti přespávají v knihovně vybaveny jídlem, pitím, polštářky a spacáky. Je pro ně připraven program každý rok na jiné předem vyhlášené téma, který vyvrcholí výletem za pokladem. Na tuto dobrodružnou cestu městem se vydáváme o půlnoci. To je pro děti vrcholný zážitek. Nalezený poklad je mezi děti spravedlivě rozdělen.
Věkové rozmezí účastníků je obvykle od 7 do 11 let.
Jde zde o to, ukázat dětem, že knihovna není jenom suchopárné místo, ale že se i zde dá zažít velká spousta legrace, dobrodružství a kromě zážitků si odnesou domů i své vlastnoruční výrobky. V průběhu večera se totiž s dětmi zabýváme i ručními pracemi, vyzkouší si například ubrouskovou techniku, batikování triček, malování obrázků na sklo, výrobu panáčků z kolíčků a podobně. Nechybí čtení pohádky na dobrou noc. Dětem se ráno ani nechce domů.

Co byste chtěla vzkázat svým čtenářům na závěr?
Kniha nabízí nejen rozvíjení fantazie, ale taky obohacení slovní zásoby. Proto přeji dětem, aby nad stránkami knížek nacházely stejné potěšení jako já.

#nahled|https://g.denik.cz/26/d7/jh_stafeta_mala_1229_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/26/d7/jh_stafeta_mala_1229.jpg|Magistra Jana Dvořáková z občanského sdružení Hamerský potokse ptá knihovnice dětského oddělení.#
Příště se bude knihovnice Marie Malá ptát své bývalé kolegyně Anny Brabcové.