„Dlouho to trvalo, než se povedlo projekt zrealizovat. Voda z našich vlastních zdrojů má hodně železa a manganu a její úprava je náročná. Navíc jsme mívali problémy v letních měsících s jejím dostatkem,“ uvedl starosta Lomnice nad Lužnicí Karel Zvánovec.

Rozsáhlý projekt napojení na vodárenskou soustavu totiž připravoval Jihočeský vodárenský svaz spolu se společností VAK JČ již od roku 2007. „Pitná voda byla také limitem dalšího rozvoje města, ve kterém se dnes staví 28 rodinných domů a 44 bytových jednotek, připravuje se menší průmyslová zóna a akce ve prospěch rozvoje cestovního ruchu,“ připomíná Karel Zvánovec, starosta Lomnice nad Lužnicí.

Včera podle jeho slov odebírali vzorky kvality vody na laboratorní průzkum. Kontroly budou prováděny vždy jednou za měsíc, dokud se situace neustálí. Místní lidé si však již první týdny provozu nového vodovodu pochvalují.

Investice na tento rozsáhlý projekt se pohybovaly okolo 45 milionů korun. Investorem stavby byl Jihočeský vodárenský svaz. Stavba je součástí dlouhodobého investičního programu JVS. Významnou část nákladů pokryly finanční prostředky z dotací ministerstva zemědělství, část pokryl Jihočeský kraj a zbytek byl financován z vlastních investičních prostředků Jihočeského vodárenského svazu.

„V realizované první etapě v úseku od napojení na dálkový řad České Budějovice – Tábor jižně od Dynína po Záblatí jsme zajistili dodávku pitné vody pro obce Dynín, Lhota u Dynína a Lhotský Dvůr,“ přiblížil Kamil Rucký, ředitel technických služeb VAK JČ.

„Propojením zásobního řadu v Záblatí se skupinovým vodovodem je zabezpečena dodávka kvalitní vody také v Lomnici nad Lužnicí, Záblatí, Ponědraži a Ponědrážce. V úseku Dynín – Záblatí bylo uloženo litinové potrubí o průměru 400 mm v délce téměř sedmi kilometrů, zároveň byly realizovány krátké zásobní řady pro napojení přilehlých lokalit,“ dodal Kamil Rucký.

Na první etapu výstavby by měla v budoucnu navázat výstavba druhé etapy s cílem zajistit stabilní zásobování pitnou vodou také obyvatel obcí na Třeboňsku. „Zásobení Třeboňska a města Třeboně je součástí dlouhodobého investičního plánu Jihočeského vodárenského svazu a v současnosti probíhá technická příprava zásobního řadu Záblatí – Třeboň,“ uvedl Vladimír Fürth, zástupce ředitele Jihočeského vodárenského svazu.

V otevřeném výběrovém řízení na výstavbu 1. etapy vodohospodářského díla se v konkurenci řady renomovaných firem nejlépe umístila společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy.

„Tato skutečnost je dostatečným důkazem pro obchodní partnery, že naše společnost je schopna zajistit výstavbu vodohospodářské infrastruktury levně, kvalitně a v požadovaném termínu,“ vyzdvihl Kamil Rucký, ředitel stavebně montážní činnosti VAK JČ, a. s.