Na posledním veřejném zasedání zastupitelé města schválili její nákup. Jak informoval místostarosta Třeboně Zdeněk Mráz, objekt, který původně zásoboval teplem sídliště U Francouzů, již přišel o svoji funkci. Dnes zde má totiž každý dům svou kotelnu.
„Z kotelny již byla vyřezaná veškerá technologie a město ji koupí od Teplospolu za zůstatkovou cenu, která byla stanovena k říjnu, tedy za 1,17 milionu," vysvětluje Zdeněk Mráz.
Zdůrazňuje, že kotelna se nachází na pozemcích města a z tohoto důvodu je i nákup objektu pro město strategický.
A jak by radnice chtěla do budoucna objekt kotelny využívat? „Nabízí se například vybudování chybějícího sportoviště pro kuželky, a to společně s prostorem pro stolní tenis. Diskuze o dalším využití je stále otevřená," doplnil Zdeněk Mráz s tím, že následný záměr se řešil i přímo na jednání zastupitelů.