Jak vysvětlila tisková mluvčí Třeboně Jitka Bednářová, jedná se o stoku, která v případě potřeby odvádí významnou část vody do Nové řeky. Třeboňští radní nyní udělili souhlas s využitím pozemků města k uložení sedimentu, jež bude vyvezen právě z Odlehčovače. Zároveň tímto souhlasí se vstupem na dotčené pozemky a příjezd stavební mechanizace v souvislosti s čištěním koryta od nánosu, kácením náletových dřevin v korytě, sanací nádrží. Po ukončení těchto prací budou podle smlouvy plochy mimo koryta uvedeny do původního stavu.

Sediment z koryta bude uložen na pozemku mezi Odlehčovačem a hlavní silnicí z Majdaleny na Třeboň, a to v tloušťce maximálně 10 centimetrů na ploše 0,8 hektarů. Bude navíc zaorán a následně bude založen nový travní porost.

Jak zmínil místostarosta Zdeněk Mráz, po ničivých povodních v roce 2002 byla tato stoka s pomocí italských dobrovolníků vyčištěna od náletových dřevin. „Byla to vyloženě mezinárodní pomoc. Nyní bude společnost Lesy ČR v tomto prostoru čistit vlastní kanál a město Třeboň se bude svými majetky podílet na uložení vytěženého materiálu,“ vypověděl.