close Logo Deník na návštěvě. info Zdroj: Deník zoom_in

Žijí tady necelé tři stovky obyvatel, o dění se tu stará několik spolků, v provozu je několik sportovišť pro všechny věkové kategorie. Podle starosty Jiřího Šetky je v obci klid.

Bez hospody by bylo těžko

„Jsme malá vesnice. Máme několik spolků, čtyři penziony, jednu hospodu a udrželi jsme tady i obchod. A hospoda a obchod jsou pro vesnici opravdu důležité,“ míní. V obci prý dělají všechno pro to, aby tady hospoda i obchod zůstaly. „Hospoda je soukromá, ale kdyby byla nakonec někdy k prodeji, tak i když je to Danajský dar, stejně bychom ji museli koupit a zrekonstruovat. To by nešlo, říct Příbražákům, my to nechceme a nechat to, aby to koupil někdo jiný. Teď to ale není na pořadu dne,“ vypověděl Jiří Šetka. Dodal, že dříve měl hospodu v nájmu jeden z místních, ale rozhodl se jí pustit. Majitelé pak nakonec našli nového nájemce a provoz zůstává zachován. „Je úžasné, když se tam v létě lidi sejdou, chodí tam i turisté z penzionů, zastaví se tu spousta cyklistů, bývá veselo,“ popsal.

S obchodem je to stejné. Bez něho by to na vsi bylo o poznání horší. Nyní prodejnu provozuje Jednota a funguje více méně především pro místní seniory, otevřeno je kromě čtvrtka jen dopoledne.

Sportoviště pro všechny

V Příbrazi najdete ale i spoustu možností sportovního vyžití. Děti si mohou pohrát na dětském hřišti u Penzionu Příbrazský, kde jsou i cvičební prvky pro seniory volně k dispozici všem. Pro náctileté obec vybudovala workoutové hřiště v těsném sousedství fotbalového plácku, který sice nemá soutěžní parametry, ale pro volnočasový fotbálek plně postačuje. I zázemí tady hráči najdou. Přímo v centru obce je k dispozici i tenisový kurt včetně zázemí, kde najdete i saunu. Právě tohle místo ale dost možná brzy dozná změn. Jak předeslal starosta, pokud se obci podaří získat dotaci, přebudují tenisový antukový kurt na víceúčelové hřiště, aby se tady krom tenisu dala hrát třeba i malá kopaná, florbal nebo basketbal na jeden koš.

Spolky aktivitou nešetří

V obci je i řada aktivních spolků. Kromě myslivců jsou to například dobrovolní hasiči, s nimiž je starosta velmi spokojen, ale najdete tady i spolek cyklistický, který svou aktivitou může jít ostatním příkladem. Jiří Šetka, který je jeho pokladníkem, přiblížil, že členové spolku mimo jiné zmapovali osud místního rodáka Karla Šelepy a nejen, že se vypravili po jeho stopách až k Jadranu, ale v obci mu vybudovali i pomník. Po cyklistovi, cestovateli a básníkovi Karlu Šelepovi jsou pojmenované i dva cyklistické okruhy, které tady místní spolek vytvořil a zmapoval, a které si tak mohou zájemci sami projet i se svými ratolestmi. Kromě cest na kolech do zahraničí se pak členové spolku vydávají každou neděli na vyjížďky do okolí. „To už je dané. Nikdo nikomu netelefonuje, sejdeme se a jedeme buď na kole nebo i s běžkami. Na to už naše manželky a přítelkyně přišly, že v neděli v půl druhé všichni mizíme,“ usmívá se Jiří Šetka.

Bezpečnější silnice a barevnější obec

Dvě věci by chtěl ale přeci jenom vylepšit. Do sezony by mělo dojít ke změně dopravního značení, aby se zvýšila bezpečnost pohybu především během letních měsíců, kdy je v obci plno dětí na nejrůznějších dopravních prostředcích. Všechny stávající značky tak chce starosta odstranit a místo nich zavést zóny s třicetikilometrovou rychlostí a pravidlem pravé ruky. V nejfrekventovanějších místech pak osadí přejezdové polštáře.

Zaměřit se tady chtějí i na zkrášlení obce. „Chtěl bych, aby to tady bylo takové veselejší a barevnější, takže něco vyzkoušíme. Chtěl bych začít pomalu třeba s truhlíky tady na úřadě na oknech nebo u čekárny,“ popsal a pokračuje: „Když se to bude lidem líbit a taky když se to nebude ztrácet, šli bychom dál."

Jiří Šetka zároveň vyzdvihuje práci zaměstnance obce, který má právě veškerou údržbu veřejného prostoru na starosti. „Co vím, jaké starosti právě s tímhle mají jiní starostové, tak my tady máme opravdu pracovitého šikovného člověka, se vším umí jezdit, na všechno má řidičák. Takže tady máme uklizeno, zameteno, pořezáno, posekáno," říká a srovnává: "Často jezdíme na kolech, hodně okruhů vede i do Rakouska. A tam když strčíte nos, tak tam vidíte, jak jsou ty vesničky barevné. U nás mají lidi taky baráčky ozdobené, ale hezké by měly být třeba i obecní čekárny," míní.

Po kulturních akcích už je smutno

V Příbrazi se těší i na to, že se po dvou letech, kdy byla o kulturní dění všude nouze, vrátí do obce i nějaká ta zábava. „Dělávali jsme obecní ples, myslivci pořádali ples, pouťovou tancovačku. Ale teď už snad zase něco bude. Vždy v týdnu po Husovi tady máme pouť, letos to bude 9. července. Už máme domluvenou kapelu. Bude to venku na návsi, a protože dlouho nic nebylo, tak uděláme pořádný mejdan na začátku prázdnin. Předtím ještě bude dětský den, který pořádá paní Blažková. Ona ty kulturní akce umí, je v tom dobrá,“ chválí starosta.

Trápení s obchvatem

Jediné, co místní trochu trápí, je vznikající obchvat Dolní Lhoty. Právě tam totiž někteří vystupují z autobusu při cestě ze školy či z práce a cestu do Příbrazi si krátí právě místy, kudy v dohledné době povede přeložka. „Tu nám byl čert dlužen. Je to blízko, bude to tady hlučet a lidi, kteří byli zvyklí v Dolní Lhotě vystoupit a jít pěšky sem, to budou mít složitější. A ze Stráže je to daleko. Ale místní mají často dvě auta, protože do školky, do školy i na kroužky je potřeba jezdit dál. Tady v místě je zaměstnaných pár lidí ve Fintesu, ale jinak musejí jezdit jinam,“ říká. Autobusové spojení do Jindřichova Hradce je prý ale docela dobré. Také do Stráže nad Nežárkou to mají senioři dobré. „To máme už léta domluvené s dopravcem a vyhovuje to, jede autobus ráno v půl osmé, když potřebují například k doktorovi, a pak jedou dva autobusy zpátky,“ zmínil Jiří Šetka.

O bydlení je zájem, chybí pozemky

Na rozdíl od některých jiných, podobně velkých obcí, netrpí Příbraz odlivem obyvatel. Mladí by v obci rádi zůstali, ale nejsou stavební parcely. „Všechny obecní pozemky, které se daly rozčlenit na stavební parcely, jsme zasíťovali a prodali mladým tady z obce. A už není kde brát. Co by se zastavět dalo, to je už jen v soukromých rukách a nikdo nechce prodat,“ krčí rameny Jiří Šetka. Před pár lety tady z bývalé školy udělali bydlení právě pro mladé, kteří v Příbrazi vyrostli a rádi by zůstali. Pokud se podaří získat dotaci, přibude k pěti bytům i zázemí ze staré stodoly, kde by měla vzniknout například kočárkárna nebo kóje k uložení potřebných věcí, ale i společenský prostor s krbem.

„Zrovna z té školy by to tři rodiny rády měly jako byt startovní a k tomu by tady stavěly, ale není kde,“ kroutí hlavou starosta. „Každá chalupa spadlá, která se uvolní, je hned prodaná. Lidi tady být chtějí,“ tvrdí. Pravdou je, že i výše poplatků je pro místní příznivá. Za odpad tady zaplatí 350 korun, stočné je díky místní čističce jen stokoruna za rok a vodné platí 35 korun za kubík. „Nejsme ani zadlužení. Hodně se toho stihlo udělat už před revolucí. Měli jsme tady vodovod, kanalizaci i komunikace. Máme čistírnu, kompostárnu, třídíme odpad. A letos jsme zavedli mobilní rozhlas,“ vyjmenoval starosta. „Co opravdu vím je , že tady jsou slušní lidé. Když se podívám přes kopec, tak se „Horní“ hádají s „Dolníma“ a jinde si museli udělat dvě hospody, protože do „horní“ nebudou chodit ti z „Dolní“, jinde se hádají hasiči s myslivcema. My tady máme svatý klid. Sousedské vztahy fungují. Tady se starostuje dobře. Tak hlavně aby nám to vydrželo,“ přeje si Jiří Šetka.

Z historie

Nejstarší zmínka: 1518

Původní název: Příběraz – Priberadův dvůr

Nejstaršími osadníky Przybras dle Urbářů a Berní Ruly jsou jména Kolář, Kříž, Hertaus, Vach, Šrámek, Novotný, Marýška, Pivetz, Průcha, Talián, později pak Janák, Punda, Koudelků, Matějka, Prnocha

Obec se pravděpodobně od doby svého založení až do konce 18. století příliš nezměnila. Berní rula z roku 1654 registruje ve vsi 14 sedláků, 2 chalupníky a 5 zahradníků. Tomuto složení odpovídá i záznam v Tereziánském katastru z roku 1757, který uvádí 14 sedláků, 3 chalupníky a 8 bezzemků.

V polovině 19. století má Příbraz 596 obyvatel, nyní 270.

V roce 1910 bylo usneseno postavit novou budovu kaple, která by nahradila původní zvonici. Na stavbě se pracovalo až do první světové války. Kaple měla být zasvěcena sv. Václavu. V letech 1924 - 1925 je kaple stále ještě rozestavěná a nedokončená, uvažovalo se o přestavbě na spolkovou místnost. Když začala vznikat československá církev, padl návrh, že kapli postaví. Po složitých jednáních byla kaple dostavěna v roce 1925. Kaple byla otevřena 8. listopadu 1925.

Myslivecké sdružení

Sdružení obhospodařuje 1109 ha pozemků:

- 221 ha lesních pozemků

- 682 ha zemědělských pozemků

- 101 ha vodní plochy

- 105 ha ostatní plochy

Sbor dobrovolných hasičů

Byl založen v roce 1893, ale bez techniky.

V roce 1896 byla zakoupena ruční koňská stříkačka horského typu, sloužila až do roku 1934, kdy byla zakoupena dvoukolová motorová stříkačka.

V současné době eviduje sbor 30 aktivních členů (23 mužů a 7 žen)

SDH se podílí na pořádání kulturních a společenských akcí a aktivně se věnuje požárnímu sportu

Výjezdová jednotka sboru se aktivně podílí na likvidaci živelných pohrom, požárů, likvidaci obtížného hmyzu nebo jen při pomoci občanům.