S možným řešením nyní předstoupilo před zastupitele vedení města. Žádalo od nich schválení vypracování projektu nutného pro poskytnutí dotace, jež by umožnila opravu budovy. Ta by podle slov místostarosty Bohumila Komínka (ČSSD) měla činit asi jedenáct milionů, což je přibližně čtvrtina předpokládaných nákladů. „Ve dvou podlažích je počítáno s galerií, v přízemí by navíc ještě vznikly veřejné záchodky. Ty by velice usnadnily pořádání nejrůznějších kulturních podniků na náměstí. Obřadní síň by se samozřejmě dočkala opravy také. Bezbarierový přístup zajistí výtah," seznámil místostarosta zastupitele se záměry radnice.

Historická budova je nevyužitá již déle než rok, kdy se z ní odstěhovali strážníci městské policie do nové služebny.

Většina zastupitelů se shoduje, že oprava je naprosto nezbytná, ale se způsobem využití ne všichni zcela souhlasí. Radim Staněk (ODS) poukázal na fakt udržitelnosti dotace a tázal se, zda se vůbec vyplatí.

„Provoz galerie není nic laciného. Bude zde muset být zaměstnaný kvalifikovaný personál a pojistné na umělecká díla nepatří zrovna k nejnižším. Abychom nakonec nezjistili, že jsme oněch jedenáct milionů stejně za těch pět let utratili," podotkl Radim Staněk. Podobný názor vyslovil i zastupitel Vladislav Burian (SNK-ED), archeolog a zaměstnanec Muzea Jindřichohradecka. „Kultura tohoto typu se nikdy neuživí sama a vždy ji budeme muset dotovat. V muzeu pořádáme výstavy obrazů šestkrát do roka a lidé je většinou zhlédnou jen díky tomu, že se jdou podívat na jesličky," konstatoval archeolog.

I přes výhrady nakonec zastupitelé vypracování žádosti o dotaci schválili.