Za špatné provozování skládky v Borku u Dačic dostala firma FCC Dačice, která mimo jiné zajišťuje svoz a separaci odpadu v Dačicích, dvě pokuty v celkové výši 540 tisíc korun.

Jak vysvětlil ředitel Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Českých Budějovicích Vladimír Jiráček, pokuty byly uděleny za porušení podmínek integrovaného povolení. Inspektoři České inspekce životního prostředí z Českých Budějovic zjistili při kontrolách v roce 2016 a 2017 hned několik pochybení. Ředitel uvedl, že mezi porušení zjištěná při první kontrole v listopadu 2016 patřily například otevřené plynosběrné studny, z nichž skládkový plyn volně unikal do ovzduší. „Firma dostatečně neprováděla monitoring tohoto plynu. Nevhodně nakládala s průsakovými vodami, kdy se z nich přímo na tělese skládky vytvořila laguna,“ upozornil a dodal, že nedocházelo také k překrývání neaktivních částí skládky materiálem k technickému zabezpečení a správnému hutnění odpadů. Za tato významná pochybení byla firmě uložena pokuta 400 tisíc korun.

Při další kontrole, kterou provedli inspektoři v srpnu 2017, bylo zjištěno, že firma neprovedla kompletní jednorázovou analýzu odvážených průsakových vod. U dvou odplyňovacích studní neudělala monitoring skládkového plynu a nepřipojila pět plynosběrných studní do aktivního odsávacího systému skládky. Ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss připustil, že při této druhé kontrole nebyla pochybení tak rozsáhlá jako při první. „Nicméně porušení zákona jsme shledali, proto jsme uložili pokutu 140 tisíc korun,“ vysvětlil. Inspektoři se ale i nadále zaměří na to, zda provozovatel Skládky Borek bude všechna zákonná pravidla dodržovat. „Stejně tak to děláme u provozovatelů všech dalších skládek v České republice,“ dodal Erik Geuss.

Původně ale byly pokuty ještě o něco vyšší. Jak uvedla tisková mluvčí společnosti FCC Dačice Kristina Jakubcová, společnost se proti uloženým pokutám odvolala. „V rámci odvolacího řízení byly pokuty sníženy a naše firma je uhradila. Zjištěné závady v provozu byly odstraněny,“ ujistila.