V souvislosti s umístěním nového pomníku plukovníka Josefa Jiřího Švece do parčíku před vjezdem do areálu kolejí plánuje hradecké radnice celkové úpravy prostranství mezi kolejním parkovištěm a budovou Základní umělecké školy Vítězslava Nováka. Radní v tomto týdnu zadali tuto zakázku za 2,5 milionu korun bez daně.

„Návrh celkové úpravy prostoru zahrnuje například snížení plochy parčíku s pomníkem, rozšíření chodníku, úpravu odbočení pro zásobování školní jídelny i zamezení nepovoleného parkování v těchto místech,“ popsala mluvčí radnice Karolína Průšová.

Předpokládaný termín stavebních úprav je od 13. srpna do 15. října. K odhalení nového pomníku plukovníka Švece by pak mělo dojít při oslavách výročí založení státu.