Protože jsou poplatky za připojení splatné zpětně, budou platit jednotliví uživatelé sníženou platbu poprvé v listopadu.

„Uživatelé by si proto měli včas zařídit snížení plateb, protože se přeplatky kvůli složité administrativě nebudou vracet,“ uvedl referent odboru rozvoje a investic František Vochozka.