„Cenu upravujeme každý rok zpětně. V příštích letech však může být situace i s ohledem na současnou ekonomickou krizi úplně jiná,“ upřesnil ředitel podniku Zdeněk Sviták.

„Nabídka ze strany Agry nás mile překvapila a tři a půl tisíce, které dostaneme navíc, v našem rozpočtu určitě využijeme,“ řekla starostka města, na jehož pozemcích podnik také hospodaří, Vilma Szutová.

Ocenila, že se jedná o férový přístup ze strany Agry. „Žádnou smlouvu, která by nařizovala navyšování cen z pronajatých městských zemědělských pozemků, nemáme,“ uzavřela Szutová.