Rada města schválila vyhlášení veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků již v 7. kole III. etapy.

Jak uvedl starosta Karel Macků, v rámci této etapy prodeje, která potrvá do 20. listopadu, je nabízeno posledních sedm pozemků za základní cenu 890 korun za metr čtvereční. „Jedná se o pozemky, které nebyly prodány v rámci šesti předchozích etap prodejů,“ objasnil.

V této etapě prodeje navíc město přistoupilo k tomu, že žadatelé musejí složit jistotu na kupní cenu při podání žádosti o koupi pozemku, a to vždy ve výši 2 procenta ze základní kupní ceny požadovaného pozemku s nejvyšší výměrou. Zájemci musí doručit žádost na předepsaném formuláři na podatelnu městského úřadu, které jsou k vyzvednutí na odboru správy majetku nebo na internetových stránkách města.