Podle mluvčího ÚZSVM Michaely Tesařové bývalý chovatel dlouhodobě nezajišťoval zvířatům výživu včetně vody a navíc je choval v naprosto nevhodných podmínkách. "Ve správním řízení mu tak bylo odebráno několik kusů skotu a 21 kusů drůbeže. Některá zvířata však z důvodu dlouhodobé nedostačující péče uhynula ještě před právní mocí rozhodnutí o propadnutí zvířat státu," nastínila situaci mluvčí úřadu.

Jak Deník zjistil, od loňského léta případ šetřila Státní veterinární správa a následně zde byla zajištěna náhradní péče.

ÚZSVM se tak stal po několikaměsíčním řízení dalších zainteresovaných orgánů nakonec vlastníkem čtyř krav a dvou prasat. "Tato zvířata se následně ve velmi krátkém čase podařilo umístit k novému chovateli. Všechna byla převedena do vlastnictví jihočeské farmy, jejíž majitel provozuje také zemědělské muzeum. Zde se s nimi již zachází s největší péčí," dodala.