Informovala o tom mluvčí společnosti Jitka Kramářová.
Jak vysvětlila postup vedoucí provozní oblasti Východ společnosti ČEVAK Olga Štíchová, nejprve bylo nutné nádrž odstavit, odčerpat vodu a potom pomocí jeřábu demontovat otočný kruhový pojezd.

„Cílem celé akce je oprava středového pojezdu, a to včetně pojezdových kol, pouzder a čepů. Právě tyto práce ve výši téměř 154 tisíc korun korun zajišťujeme pomocí odborné dodavatelské firmy," uvedla Olga Štíchová.

Dále vysvětlila, že dosazovací nádrž na čistírně odpadních vod slouží k oddělení vyčištěné vody od kalu, který klesá na její dno.
„Na nás, jako provozovatele, budou další práce spojené s opravou dosazovací nádrže, tedy její vyčištění, vystrojení, nových nátěrů až po výměnu opotřebovaných částí stíracích lišt a dalších mechanismů. V neposlední řadě to bude také zajištění dočasného provozu čistírny odpadních vod pouze s jednou dosazovací nádrží," doplňuje Olga Štíchová.

Oprava zakončená provozní zkouškou potrvá do konce července a obyvatelé Českých Velenic ji nijak nezaznamenají. (nov)