Žáci školy by se tak v příštím roce měli díky projektu více dozvědět o přírodě regionu a dalších environmentálních souvislostech. Jak doplnil starosta Karel Macků, v rámci programu bude zorganizován třídenní pobytový program, který bude zaměřen na ekosystém potoka a rybníka, na pozorování zvětrávání žuly a jejich zvláštních tvarů.

„Hlavním přínosem tohoto projektu je rozvoj citového a odpovědného vztahu k přírodnímu a kulturnímu prostředí bydliště žáků, ale i podpora samostatnosti, tvořivosti a spolupráce mezi spolužáky, možnost řešení problémových situací v přírodním terénu a celkový rozvoj osobnosti žáků 6. ročníku,“ vyjmenoval.

Karel Macků dále dodal, že společné zážitky žáků v přírodě během odborně vedeného výukového programu mohou být výbornou motivací k rozvoji environmentální informovanosti. „Žáci se aktivně učí v přímém kontaktu s přírodou a v přirozených souvislostech“, dodal starosta.