Mezi hlavní body projektu patří mimo jiné využívání informačních technologií ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech a rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků. Vznikne také unikátní katalog.

„Projekt bude trvat 30 měsíců. Škola již v minulosti zakoupila interaktivní učebnice, z projektu nakoupíme další, protože s nimi máme velice dobré zkušenosti. Učí se podle nich u nás žáci na nižším stupni gymnázia zatím jen v některých ročnících a v některých předmětech. Žákům i učitelům se s interaktivními učebnicemi dobře pracuje,“ informovala ředitelka třeboňského gymnázia Jana Coufalová.

Nové metody výuky

Nejen, že strany učebnice jsou podle jejích slov zobrazeny v učebně na interaktivní tabuli, ale učitel může z učebnice přejít přímo na internet, do jiné učebnice, spustit audio nebo videoukázku, doplnit údaje přímo do učebnice, zkrátka velká pomoc pro učitele a je to velmi zajímavé pro žáky.

Příklad

„Abych byla konkrétnější, například téma sopky v zeměpisu umožňuje učiteli přímo z učebnice pomocí ikony přejít na internetovou stránku, která obsahuje nejrůznější informace o sopkách. Z učebnice zeměpisu lze přeskočit do učebnice biologie a podívat se, co jsme se učili o daném tématu jindy a jinde, téma měření času ve fyzice je motivováno kromě jiného dvěma ukázkami vážné a populární hudby, výsledkem je zjištění, že vnímání času je silně individuální a nespolehlivé, protože ukázka vážné hudby se žákům zdá téměř vždy delší,“ doplnila Jana Coufalová.

Další plány

Škola chce v budoucnu dále pořídit notebooky, aby mohli žáci pracovat také v terénu. Chystají se totiž vytvořit zeměpisný a dějepisný katalog důležitých zajímavostí z Třeboňska, kde využijí nejen softwaru pro vytváření modelací zemského povrchu, takzvané geografické informační systémy, ale naučí se také editaci videa a zvuku pomocí nově pořízených programů. V neposlední řadě dále práci s profesionálním redakčním systémem, který umožňuje vytvářet kompletní správu a publikování katalogu.