Soutěž žáků středních a základních škol v kraji se zaměřila na výzkumnou činnost, čemuž odpovídal i její název – Bádáme o všem, co nás baví.

4. ZŠ zastupoval dvoučlenný tým ze 6. třídy ve složení Jakub Pešek a Antonín Vrchovecký. Tématem jejich práce byla slangová mluva žáků na škole. Provedli dotazníkové šetření, kdy testovali žáky 4. až 9. tříd školy a zjišťovali odpovědi na otázky: Jaké slangové výrazy znáš a ve své mluvě používáš? Jaké zkratky ovlivněné anglickým jazykem znáš? Kde takové výrazy používáš? Své závěry pak představili porotě a ostatním žákům soutěžícím.

Zjistili, že školní slang se velice rychle mění a vyvíjí, velký vliv na mluvu dětí v dnešní době má anglický jazyk a internet. Většina malých dětí však takové výrazy pouze slyší a opakuje, chybí porozumění slangovému slovu. Slovní zásoba takového dítěte ve 4. třídě je tak stejná jako slovník žáka v 9. třídě. V řeči se navíc objevuje skutečně mnoho vulgarit.

Starší generace řeči dětí nerozumí, učitelé si některé výrazy dokážou odvodit, ale i oni mají s porozuměním občas problém. Jeden příklad – ve slangové mluvě se objevovalo označení dívky, žáci velmi často používají termín „gril“ (z anglického girl = dívka). Pouhým prohozením dvou písmen tak vzniká označení dívky, když lze tvrdit, že: „Hele, mám nový gril! Ten můj gril je dost dobrý.“

Šárka Trepková, 4. ZŠ J. Hradec